Certifiera dina solarier

Med certifierade solarier visar du

  • myndigheten, din miljö- och hälsoskyddsförvaltning, att du lever upp till de nya bestämmelserna.
  • dina kunder att du följer gällande föreskrifter för deras hälsa och säkerhet.

Så här enkelt är det

1 Registrera dig som användare.

registrering
Klicka här för registrering.

2 Logga in och ange de solarier du vill certifiera.

certifikat
Har du redan registrerat dig, logga in nedan.

3 Vi levererar komplett material.

skylt
Läs om vad som ingår i certifieringen.

Varför certifiering? Klicka för att läsa mer

Varför certifiering?

Intyg enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2012:5

I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska ett solariums identitet, ursprung, elektriska specifikationer och rörbestyckning vara dokumenterad på ett sätt så att tillsynsmyndigheten – den kommunala miljö- och hälsokyddsförvaltningen – på ett enkelt sätt kan kontrollera att varje solarium på en anlägging uppfyller gällande krav.
Den föreskrivna dokumentationen och informationsmaterial för varje enskilt solarium ska bestå av:

  • Typskylt på solariet med uppgift om tillverkare UV-typ och rörbestyckning.
  • Certifikat utanför eller i solrummet med uppgift om solariets tillverkare, UV-typ och rörbestyckning.
  • Exponeringsschema som anger rekommenderade soltider för sex olika hudtyper.
  • Informationsskylt från SSM.
  • Varningstext gällande skydd av ögon och hud.
  • Ett typ- och modellintyg, solariets ”pass”, som du själv förvarar på ett säkert sätt.

Läs mer om de nya föreskrifterna.


Logga in
 Kom ihåg mig